Objektif Organisasi

Objektif Organisasi Jabatan Penyiaran Malaysia

    • Menerangkan secara mendalam dan dengan liputan seluas-luasnya dasar-dasar dan rancangan-rancangan kerajaan bagi membolehkan rakyat memahami dengan tepat dan sepenuhnya dasar dan rancangan tersebut.
  • Menggalakkan perhatian rakyat dan cara mereka berfikir untuk melahirkan perubahan-perubahan sikap yang sejajar dengan kehendak dan dasar kerajaan.
  • Membantu mewujudkan perpaduaan kebangsaan melalui bahasa Malaysia di kalangan masyarakat berbilang kaum.
  • Membantu melahirkan kesedaran sivik dan menggalakkan perkembangan seni dan kebudayaan Malaysia.
  • Mengadakan bahan-bahan yang sesuai untuk ilmu pengetahuan am, penerangan dan hiburan.